สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด http://phuwiangcoop.siam2web.com/

Kissรายละเอียดกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการแบ่งเขตรับผิดชอบเป็นตำบลดังนี้

เขตที่ 1ตำบล บ้านเรือตำบล ภูเวียงมี 2 ตำบล 11 หมู่บ้านสมาชิก 250 คน กรรมการรับผิดชอบ 1 คน ยังไม่มีกรรมการรับผิดชอบให้เลือกตั้งกรรมการกรรมการใหม่               

เขตที่ 2  ตำบล สงเปือย                ตำบล นาชุมแสงมี 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน สมาชิก 375 คน กรรมการรับผิดชอบ 1 คน คือ นางจารุเดือน ชัยบุโฮม               

เขตที่ 3                ตำบล หนองกุงธนสาร                ตำบล ทุ่งชมพูมี 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน สมาชิก 303 คน กรรมการรับผิดชอบ 1 คน คือ นางอักษรทิพย์  คำรัง               

เขตที่ 4                ตำบล กุดขอนแก่น                ตำบล หนองกุงเซินมี 2ตำบล 7 หมู่บ้าน สมาชิก 151 คน กรรมการรับผิดชอบ 1 คนคือ นายชาลี  เผ้าหอม  หมดวาระที่ 1 ปีที่ 2 เลือกตั้งใหม่               

ขตที่ 5                ตำบล นาหว้า                ตำบล หว้าทอง                ตำบลดินดำมี 3 ตำบล 10หมู่บ้าน สมาชิก 222 คน มีกรรมการรับผิดชอบ 1 คนคือ นายทวี  โสภา               

 เขตอำเภอ เวียงเก่า                ตำบล ในเมือง                ตำบล เมืองเก่าพัฒนา                ตำบล เขาน้อยมี 3 ตำบล 25 หมู่บ้านสมาชิก 299 คน กรรมการรับผิดชอบ 2 คน คือ นายสุบิน  มูลศรีทา และนายใบ  โคตรจันดี ส่วนนายใบ  โคตรจันดี หมดวาระที่ 1 ปีที่ 2 เลือกตั้งใหม่               

เขตอำเภอหนองนาคำ                ตำบลบ้านโคก                ตำบลกุดธาตุ                ตำบล ขนวนมี 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน สมาชิก 505 คน กรรมการรับผิดชอบ 2 คน คือ นายสิทธิ์  อุ่นสา และประธานคือ นายคำเบา  น้อยโนนทอง หมดวาระที่ 1 ปีที่ 2 เลือกตั้งประธานใหม่

Advertising Zone    Close


Online: 1 Visits: 7,912 Today: 3 PageView/Month: 790

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...